Strategi & analyse

Markedsføring skal lønne seg, og med en god plan og evaluering underveis i prosessen kan vi gi deg resultater

Sammen legger vi en plan

For å få best mulig resultat med alt dere gjør innen markedsføring, er det viktig å først forstå hvor dere er i markedet. Hva har dere å tilby, og hva gjør dere unike?

Dere er ekspertene på deres egne produkter og tjenester. Kanskje har dere allerede satt dere mål for fremtiden, eller kanskje ønsker dere finne gode mål ut fra potensialet i markedet? Alt dette kan vi hjelpe dere med.

Vi sitter med erfaring og kompetanse på hvordan markedet reagerer og fungerer, hvordan kunder forholder seg til ting, og hvilke muligheter som finnes for å påvirke disse. Sammen utarbeider vi den strategien som passer best for dere.

Vi hjelper til med å jobbe frem en sterk strategi, sette realistiske mål, samt en god markeds/fremdriftsplan for for å nå målet. Vi analyserer og evaluerer underveis, og justerer og endrer der det trengs.

Mye påvirker markedet og hverdagen vår. En god, men fleksibel strategi er viktig for å jobbe målrettet. Slik får du mest ut av hver krone du bruker i markedsføring.

Markedsføring skal lønne seg!

En strategi inneholder:

  • Kartlegging av dagens situasjon
  • Hjelp til å sette mål
  • Setter fingeren på områder som må jobbes med
  • Finne målgrupper
  • Sette opp en tilltaksplan
  • Evaluering og analyse